Consultanta

Consultanta Fonduri Europene

Antreprevision, cu o experienta vasta in accesarea de fonduri nerambursabile este alaturi de clientii sai in toate etapele dezvoltarii unei afaceri: identificam oportunitatea investitiei, analizam fezabilitatea acesteia, identificam sursa de finantare cea mai potrivita, elaboram si depunem proiectul de investitie, obtinem finantarea, iar ulterior ioferim asistenta in implementarea si finalizarea cu succes a proiectului.

 

Servicii de consultanta proiecte fonduri europene:

– identificarea surselor si programelor de finantare specifice atat de la Uniunea Europeana cat si de la bugetul de stat in concordanta cu specificul activitatii solicitantului.

– informatii  despre programele finantate din surse europene.

– informatii despre programele guvernamentale, cu finantare de la bugetul de stat.

– elaborarea cererii de finantare aferenta programului respectand cerintele solicitantului, ale finantatorului si legislatia specifica

– elaborarea planului de afaceri si a planului de marketing

– elaborarea studiilor de fezabilitate

– elaborarea memoriilor justificative

– elaborarea proiectiilor financiare

– elaborarea procedurilor de achizitie

– intocmirea si completarea declaratiilor si anexelor specifice Ghidului Solicitantului

– asistenta in perioada de evaluare a proiectului, raspuns la solicitarile de clarificari

– consultanta in implementarea proiectului

– intocmirea rapoartelor de progres, rapoartelor finale, comunicarea cu autoritatea de management, organismele regionale si alte institutii in vederea implementarii corespunzatoare a proiectului.

– alte tipuri de consultanta in afaceri si management.