Finantari pentru afacerile afectate de COVID-19

Iti oferim servicii de consultanta pentru atragerea de fonduri adaptate business-ului tau. 

Impreuna trecem peste efectele negative ale pandemiei!

Obtine finantarea adaptata afacerii tale

Microgrant

2.000 euro

Vezi conditiile de finantare

Granturi pentru capital de lucru:

2.000 – 150.000 euro

Vezi conditiile de finantare

Granturi pentru investitii:

50.000 – 200.000 euro

Vezi conditiile de finantare

Microgrant 2.000 euro

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro, si se acorda o singura data, sub forma de suma forfetara, pe baza de contract de acordare al ajutorului de stat.

Beneficiari eligibili:

Intreprinderile mici si mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019.

Persoanele fizice autorizate, ONG-urile cu activitate economica din domeniile eligible;

Persoanele fizice autorizate/cabinet medicale individuale care au fost implicate in transportul, echiparea, evaluare, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu Covid 19 si nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza OUG 43/2020, pe perioada starii de urgenta.

Ajutor financiar nerambursabil:

2.000 euro;

Cofinantare 0 din partea Beneficiarului.

Conditii de finantare:

Suma de 2.000 de euro se se acorda beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si cabinetelor medicale individuale pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 01.02.2020;

b) Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA, ONG-uri si PFA/cabinete medicale individuale implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientior diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulent medical (OUG 43/2020);

c) isi mentin activitatea pe o perioada de minim 6 luni de la acordarea finantarii.

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri precum si alte categorii stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;

b) datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe baza de contract legal incheiat;

d) cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;

e) cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;

g) cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;

h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul de stat.

Granturi pentru capital de lucru intre 2.000 – 150.000 euro

Granturile pentru capital de lucru au o valoare cuprinsa intre 2.000 – 150.000 euro si se acorda entitatilor economice a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului Covid19 sau a caror activitate a fost interzisa sau redusa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta/perioada starii de alerta.

Beneficiari eligibili:

✓ IMM-urile si entitatile asimilate IMM-urilor potrivit legii, din domeniile de activitate HORECA, servicii din domeniul transporturilor, agentiile de turism, edituri/librarii/biblioteci, industrii creative precum si al organizarilor de evenimente a caror activitate curenta a fost afectata de raspandirea Covid19 sau a fost intrerupta prin ordonante militare.

 

Ajutor financiar nerambursabil:

✓ Granturile pentru capital de lucru, cu o valoare cuprinsa intre 2000 – 150.000 euro, se acorda beneficiarilor in functie de cifra de afaceri inregistrata in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare dupa cum urmeaza:

a) Cifra de afaceri cuprinsa intre 5.000-13.500 euro →valoare grant 2000 euro;

b) Cifra de afaceri cuprinsa intre 13.501 – 1.000.000 euro → valoare grant 15% din cifra de afaceri, maxim 150.000 Euro;

c) Cifra de afaceri peste 1.000.000 euro → 150.000 Euro.

✓ Cofinantare minim 15% din partea Beneficiarului, aplicata la valoarea grantului, respectiv minim 30% pentru aplicantii din Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Conditii de finantare:

Granturile intre 2.000 – 150.000 euro se se acorda beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) Au obtinut certificat de situatii de urgenta in baza OUG 29/2020; Aplicatia pentru obtinerea Certificatului pentru Starea de Urgenta se va redeschide in perioada 01 august -15 septembrie.

b) Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (de exploatare) in unul din ultimele 2 exercitii financiare;

c) Dispun de coparticipare de minim 15% din valoarea grantului la data utilizarii grantului;

d) Mentin sau, dupa caz, suplimenteaza numarul de salariati fata de data depunerii cererii, pe o perioada de minim 6 luni de la data acordarii grantului.

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente în mod direct și să fie necesare reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

h) cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor intre 50.000 – 200.000 euro 

Granturile pentru investitii au o valoare intre 50.000 – 200.000 euro si se acorda IMM-urilor care implementeaza investitii necesare pentru:
– extinderea capacitatilor de productie/servicii existente;
– pentru crearea unor unitati noi ale capacitatilor de productie/servicii existente;
– reabilitarea/modernizarea unitatilor de productie/servicii existente.

Beneficiari eligibili:

✓ IMM-urile infiintate conform prevederilor legale in vigoare.

 

Ajutor financiar nerambursabil:

✓ Granturile pentru investitii se acorda pe proiect si beneficiar si au o valoare cuprinsa intre 50.000 euro si 200.000 euro, in functie de nevoile de finantare ale proiectelor de investitii depuse.
✓ Cofinantare minim 15% din partea Beneficiarului, aplicata la valoarea grantului.

Conditii de finantare:

Granturile intre 50.000 – 200.000 euro se se acorda beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) Au avut activitate curenta/operationala desfasurata minim 1 an inaintea depunerii cererii de finantare;

b) Au inregistrat profit operational din activitatea curenta (de exploatare) in unul din exercitiile financiare din ultimii doi ani inainte de depunerea cererii de finantare;

c) Se angajeaza sa asigure sustenabilitatea proiectului si sa aiba activitate operationala/curenta pentru o perioada de minim 3 ani dupa expirarea termenului de implementare a proiectului;

d) Realizeaza minim 50% din valoarea veniturilor planificate in cadrul proiectului in primii doi ani de durabilitate, iar diferenta pana la finalul celui de-al treilea an.

e) Dispun de cofinantare proprie a proiectului in procent de minim 15% din valoarea proiectului de investitii solicitat, respective minim 30% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov;

f) Se angajeaza sa prezinte dovezi privind rezonabilitatea preturilor pentru investitiile prevazute.

Finantarea se acorda pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT&C, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

 

Beneficiarii de granturi de investitii din domeniul serviciilor de transport, pot utiliza granturile pentru finantarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea si/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmeaza a se achizitiona;

b) cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport pentru transport persoane si marfuri necesare pentru desfasurarea activitatilor de transport cu exceptia mijloacelor de transport in regim de taxi sau a celor care sunt destinate activitatilor administrative ale operatorului economic ori activitatilor de transport in interes propriu al acestora;

c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente si tehnologii care conduc la imbunatatirea confortului/calitatii serviciilor de transport persoane si marfuri prestate;

Iti doresti accesarea unuia dintre fondurile de mai sus?

Suntem aici sa te ajutam!

Pentru ca ne dorim sa fim partenerii tai in dezvoltarea afacerii, trimite-ne ideea ta de proiect si datele de contact si noi te vom contacta pentru o analiza gratuita a ideii de afacere si incadrarea acesteia pe o linie de finantare.

Pentru personalizarea și îmbunătățirea experienței tale, site-ul web folosește module cookie. Folosind antreprevision.ro, ești de acord cu politica noastră privind modulele cookie. Mai multe informatii...

ANTREPREVISION respectă sfera privată a utilizatorului și se obligă să protejeze orice informație personală pe care clienții o furnizează prin intermediul site-ului nostru. Informațiile ce urmează sunt făcute să ajute utilizatorii site-ului să înțeleagă ce informații sunt colectate de către ANTREPREVISION de pe website și cum sunt acestea utilizate. Vă rugăm să citiți de asemenea și Declaratia de Confidentialitate. Prin accesarea, navigarea și/sau utilizarea site-ului nostru clienții confirmă, fără limitare și calificare, că au citit, înțeles și sunt fost de acord cu termenii și condițiile de utilizare și prin urmare își dau consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor în acord cu acești termeni. În general utilizatorii pot vizita website-ul nostru fără a ne spune cine sunt și fără a dezvălui informații personale. Site-ul nostru utilizează cookie-uri numai pentru a asigura cea mai bună experiență a utilizatorului. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Cookie-urile pot fi „permanente” sau „pe sesiune”: un cookie permanent va fi stocat de către browser și va rămâne valid până la data setată a expirării, în cazul în care nu este șters de către utilizator înainte de data expirării; un cookie pe sesiune va expira la sfârșitul sesiunii, atunci când browserul web este închis. Noi utilizăm ambele variante de cookies pe website-ul nostru. Utilizăm de asemenea Google Analytics pentru a analiza utilizarea website-ului nostru. Furnizorul nostru de analize generează date statistice și alte informații despre site cu ajutorul cookies-urilor. Cookies-urile utilizate pentru analiză pe site-ul nostru au următoarele nume: _ga, _gat. Informațiile generate legate de website-ul nostru sunt utilizate pentru a crea rapoarte despre utilizarea website-ului nostru. Politica de confidențialitate a furnizorului nostru de statistici este disponibilă la: http://www.google.com/policies/privacy/ Utilizatorii pot controla și/sau șterge cookies. Informații despre aceasta pot fi consultate pe https://www.aboutcookies.org/. Blocarea sau ștergerea cookie-urilor va avea un impact negativ pentru stabilitatea multor website-uri. Dacă utilizatorii aleg să blocheze cookies-urile, ei nu vor fi capabili să utilizeze toate caracteristicile de pe website-ul nostru. Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urma modificării legislației relevante sau schimbări ale structurii corporative în DP Solutions. Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ce privește politica noastră de cookie-uri.

Închide